ул. Тошо Стайков 8, гр. Велинград

Оставете ни съобщение


  Свържете се с нас по e-mail

  За резервации: reservations@dvoretsa.com
  Отдел Маркетинг: marketing@dvoretsa.com


  Свържете се по телефона

  Мобилен телефон:  +359 889 999 050

  Телефон: +359/359 56 200


  Банкова сметка

  Банка ДСК – Велинград
  BGN – IBAN: BG03STSA93000020664722
  BIC: STSABGSF