ул. Тошо Стайков 8, гр. Велинград

Оставете ни съобщение


Свържете се с нас по e-mail

За резервации: reservations@dvoretsa.com
Отдел Маркетинг: marketing@dvoretsa.com


Свържете се по телефона

Мобилен телефон:  +359 889 999 050

Телефон: +359/359 56 200
Факс: +359/359 51 098

 


Банкова сметка

Банка ДСК – Велинград
BGN – IBAN: BG03STSA93000020664722
BIC: STSABGSF