ул. Тошо Стайков 8, гр. Велинград

Подарете приказка

Можете да платите ваучера за подарък по банков път:

Банкова сметка

Банка ДСК – Велинград

BGN – IBAN: BG03STSA93000020664722
BIC: STSABGSF

Щом получим плащането, ще изпратим заявения от Вас ваучер на електронната Ви поща.

СПА хотел "Двореца"

  • ул. "Тошко Стайков" 8, Велинград
  • за информация: 0885343331
  • reservations@dvoretsa.com